monety

Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym


Przed skutkami nieprawidłowych wahań walut można się zabezpieczyć. Warto zaprezentować kilka rozwiązań, które chronią przedsiębiorców przed ryzykiem kursowym.

Co to jest ryzyko kursowe?

 

Ryzyko kursowe jest związane z możliwością wahań kursów jednej waluty w stosunku do innej. Może to doprowadzić zarówno do korzystnej zmiany kursu, jak i spowodować jego pogorszenie. Ryzyko to powoduje, iż nie można przewidzieć kierunku i skali wahań kursu. Można wyróżnić dwa rodzaje ryzyka:

 

 • Transakcyjne (transaction risk): występuje w przypadku zawierania transakcji rozliczanej w innej walucie niż waluta krajowa danego przedsiębiorstwa
 • Księgowe (accounting risk): wynika z możliwości zmiany wyceny aktywów lub pasywów, których cena jest wyrażona w innej walucie niż waluta, w której dane przedsiębiorstwo prowadzi księgowość

 

Metodami zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym mogą być:

 

 • Zakup wymaganej ilości środków pieniężnych w walucie w momencie otrzymania informacji i następnie po czasie uregulowanie tego zobowiązania
 • Zakup walutowych kontraktów terminowych

 

Na polskim rynku istnieje kilka jednostek finansowych zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Należą do nich:

 

 • Forward: umowa, która dotyczy dostarczenia określonej waluty w danym dniu, po określonej cenie, ustalonej w momencie zawarcia kontraktu
 • Futures: umowa, w ramach której jedna ze stron zobowiązuje się do dostarczenia, a druga do odbioru waluty w określonej ilości, określonym czasie i po określonej cenie
 • Opcja kupna (call) lub sprzedaży (put) waluty po określonej cenie: oznacza to, że posiadacz opcji ma prawo do realizacji umowy
 • Swap: umowa, która polega na symultanicznym zakupie i sprzedaży tej samej waluty w innym terminie

Gdzie można wymienić walutę?

 

 • Bank: wymiana waluty w banku stanowi pewność, że banknoty nie są podrobione
 • Internet: mogą pojawić się dodatkowe koszty, np. opłata za przelew walutowy. Jednak najczęściej serwisy walutowe oferują możliwość negocjacji kursów oraz niższe stawki popularnych kursów
 • Kantor: wymianę walut w kantorach charakteryzuje duże zróżnicowanie cenowe w poszczególnych placówkach, ale istnieje możliwość negocjacji cen danych kursów. Dodatkowo, w kantorze można wymienić nawet mało popularne waluty.

Zalety kantoru online

 

 • Korzystniejsze kursy niż np. w bankach. To efekt niższych wydatków związanych z funkcjonowaniem e-biznesu. Oprócz tego, cały czas można sprawdzać aktualny spread walutowy czyli różnicę między ceną sprzedaży a ceną kupna waluty.
 • Oszczędność czasu. Dokonanie wymiany waluty w e-kantorze jest znacznie szybsze niż w placówce stacjonarnej, gdzie mogą zdarzyć się kolejki
 • Wygoda. Wymiany waluty można dokonać w każdym miejscu.

 

Monika Dańczyszyn