Unia Europejska i autonomiczne samochody


Technologia niemal z dnia na dzień coraz mocniej wkracza w naszą rzeczywistość. Już teraz bez wielu nowinek nie wyobrażamy sobie życia. Są jednak takie nowości, które mogą budzić nasz całkiem słuszny niepokój. Jedną z nich są samochody autonomiczne.

Samochód bez kierowcy – zagrożenie czy szansa?

Poruszające się po europejskich drogach pojazdy bez kierowcy wcześniej czy później staną się faktem. Zamiast więc protestować przeciwko rozwojowi i tracić energię na jego hamowanie, warto już dziś przygotować się na przyszłość. Zasady tej trzyma się także Unia Europejska, która już teraz na poważnie zajmuje się kwestią funkcjonowania pojazdów autonomicznych na ogólnodostępnych drogach.

W tym momencie warto wspomnieć, że pojazdy tego typu mogą przynieść nam wszystkim ogromną korzyść w postacie mniejszej liczby wypadków i ofiar śmiertelnych na drogach. W Unii Europejskiej około 95% wszystkich wypadków drogowych jest efektem ludzkiego błędu, a w roku 2017 na drogach państw członkowskich zginęło 25 300 osób. Samochody i ciężarówki bezzałogowe mogą wyraźnie zmniejszyć te liczby i poprawić bezpieczeństwo drogowe, a nowe technologie cyfrowe mogą ograniczyć natężenie ruchu oraz pozytywnie wpłynąć na poziom emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Mogą również poprawić mobilność, na przykład umożliwiając korzystanie z transportu drogowego osobom starszym i niepełnosprawnym.

Co więcej, samochody autonomiczne to także szansa dla gospodarki. Zakłada się bowiem, że rozwój tego rynku umożliwi tworzenie nowych miejsc pracy i zapewni unijnemu przemysłowi  motoryzacyjnemu zyski w wysokości sięgającej nawet do 620 miliardów euro do 2025 roku.

Jak UE przygotowuje się na autonomiczne pojazdy?

Tematyka pojazdów autonomicznych oraz ich spodziewanego pojawienia się na unijnych drogach od dłuższego czasu znajduje się z obszarze zainteresowań Unii Europejskiej, w tym jej organów i instytucji. Aby dobrze przygotować się na nadchodzące wyzwania przede wszystkim starano się poprawnie zdiagnozować trudności, jakie pociągnie za sobą autonomizacja poruszania się.

Z zakresie tychże wyzwań na pierwsze miejsce niewątpliwie wysuwa się problematyka bezpieczeństwa drogowego, gdyż pojazdy autonomiczne będą poruszać się po tych samych drogach co pojazdy niezautomatyzowane, piesi i rowery, w związku z czym niezbędne są odpowiednie wymogi bezpieczeństwa oraz harmonizacja przepisów ruchu drogowego na szczeblu UE. Po drugie, jeśli dopuścimy szerokie wykorzystywanie pojazdów bez kierowcy, trzeba będzie szczegółowo uregulować kwestię odpowiedzialności, między innymi za ewentualny wypadek, a tym samym udzielić odpowiedzi na pytanie, kto będzie winny zaistniałej tragedii na drodze – kierowca czy producent?

Poza wspominanymi powyżej kwestiami o znaczeniu kluczowym, samochody autonomiczne to także szereg innych poważnych wyzwań. Jednym z nich jest zagwarantowanie cyberbezpieczeństwa i ochrona pojazdów autonomicznych przed cyberatakami, innym rozwój technologii i tworzenie niezbędnej infrastruktury.

Uświadamiając sobie te i inne wyzwania UE stara się dotrzymać kroku szybkiemu rozwojowi technologii i zapewnić wspólne zasady. Jednym z elementów zmierzających do tego celu było przyjęcie w Parlamencie Europejskim sprawozdania w sprawie jazdy autonomicznej, które między innymi zwracało uwagę na konieczność koordynacji działań normalizacyjnych na szczeblu międzynarodowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i interoperacyjności pojazdów w sytuacjach transgranicznych, a także zwracało uwagę na fakt, iż unijne przepisy o pojazdach autonomicznych powinny obejmować wszystkie rodzaje transportu, w tym żeglugę morską bliskiego zasięgu, statki żeglugi śródlądowej, bezzałogowe statki powietrzne przewożące towary oraz systemy kolei lekkiej.

We wspomnianym sprawozdaniu zwrócono także uwagę na to, że każdy z pojazdów bez kierowcy obowiązkowo musi zostać wyposażony w rejestrator zdarzeń, który w razie wypadku pomoże stwierdzić, co naprawdę się wydarzyło oraz pomoże rozwiązać problem odpowiedzialności. Zauważono także, że szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój pojazdów autonomicznych dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub osób niepełnosprawnych oraz na to, że szerokie wprowadzenie pojazdów autonomicznych musi pociągnąć za sobą zwiększenie zaufania Europejczyków do tej technologii, co może być możliwe dzięki opracowaniu przepisów dotyczących ochrony danych i etyki w sektorze transportu zautomatyzowanego.

 

Publikacja współfinansowana ze środków UE.