wyliczenia

Ubezpieczenie należności handlowych


W dobie stale zmieniającej się sytuacji gospodarczej,  pozycja finansowa przedsiębiorstwa z dnia na dzień może ulec zmianie. Receptą na ryzyko związane z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, jest ubezpieczenie należności handlowych.

Na czym polega ubezpieczenie należności handlowych?

 

Ubezpieczenie należności handlowych chroni przedsiębiorstwo przed nieplanowanymi i nagłymi stratami, jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie to pozwala skutecznie zapobiegać ryzyku handlowemu.

Ubezpieczenie to jest wskazane zwłaszcza niewielkim i dopiero rozwijającym się firmom, które mają ograniczone zasoby kapitałowe. Głównym celem ubezpieczenia należności handlowych jest zabezpieczenie przed skutkami kredytowania się kontrahentów kosztem sprzedającego. To inaczej tzw. ubezpieczenie kredytu kupieckiego (handlowego).

Warunki ubezpieczenia należy szczegółowo ustalić z ubezpieczycielem, m.in. z zakresu ochrony, oceny ryzyka partnerów handlowych czy struktury sprzedaży. W zależności od ubezpieczyciela, niekiedy warunki te można negocjować, np. włączać do ubezpieczenia nowych partnerów handlowych na podstawie oceny ubezpieczyciela czy w oparciu o samodzielną opinię (tzw. dłużnik nienazwany). W ten sposób dostosowane zostaną optymalne koszty polisy ubezpieczeniowej – umowy między ubezpieczycielem a ubezpieczającym.

Co można ubezpieczyć?

 

Ubezpieczyć można przedmioty materialne (produkowane, półprodukty, surowce oraz inne materiały znajdujące się w przedsiębiorstwie) . Można je uchronić przed ryzykiem spowodowanym, m.in. kataklizmami, kradzieżami czy zniszczeniami. Przedsiębiorca może ubezpieczyć, np.:

  • Faktury: z odroczonym terminem płatności;
  • Mienie;
  • Pracowników;
  • Na wypadek szkód osobowych wywołanych u pracownika – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Należy pamiętać, że zawierając umowę ubezpieczenia, konieczne jest płacenie składki. Będzie ona zależeć od rodzaju czy wartości ubezpieczanej rzeczy, czasu trwania umowy oraz okresu na jaki zakład ubezpieczeń udziela ochrony.

Korzyści ubezpieczenia należności handlowych

 

Ubezpieczenie należności handlowych wpływa na podniesienie jakości zarządzania należnościami w firmie. Korzyści takiego ubezpieczenia to:

 

  • Firma bardziej wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji finansowych;
  • Zwiększenie możliwości i poprawa bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych;
  • Daje zabezpieczenie w postaci wypłacanego odszkodowania – w przypadku upadłości partnera handlowego lub jego zwłoki w zapłacie;
  • Możliwość ubezpieczenia należności handlowych powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
  • Możliwość windykacji – próby odzyskania ubezpieczonych należności.

Monika Dańczyszyn