wydatki koszty zyski

Lean management w produkcji


Koncepcja Lean Management to jedna z najbardziej popularnych strategii zarządzania produkcją. Jej największą zaletą jest możliwość skrócenia czasu produkcji oraz efektywniejsze gospodarowanie zasobami. Sprawdź na czym polega metoda Lean Management oraz w jaki sposób może znaleźć zastosowanie w procesie produkcji.

czytaj więcej