układ scalony

Przemysł high tech


Nowoczesna gospodarka opiera się przede wszystkim na usługach, niemniej jednak przemysł wciąż jest dla niej ważnym sektorem. Nie chodzi tu jednak o wielkie fabryki zanieczyszczające swoją pracą środowisko naturalne. W krajach wysoko rozwiniętych bardzo dużą rolę odgrywa bowiem przemysł high tech.

Czym jest przemysł high tech?

 

Przemysł high tech to inaczej mówiąc przemysł wysokich technologii. Wykorzystuje on wszelkiego rodzaju najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne oraz najnowocześniejsze technologie. Dotyczy to nie tylko samej produkcji, lecz również efektu finalnego, a więc produktu.

 

W obecnych czasach firmy z branży high tech działają przede wszystkim w obszarze elektroniki, motoryzacji, czy też medycyny. Między innymi to właśnie w tych dziedzinach znajdują zastosowanie najnowocześniejsze technologie. Najlepszym tego przykład jest chociażby rozwijający się rynek płatności mobilnych. Otóż z roku na rok pojawiają się coraz to nowe formy płatności bezgotówkowych.

 

Które kraje są liderami przemysłu high tech?

 

Jak już wcześniej zostało powiedziane, przemysł high tech charakteryzuje przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte. Związane jest to przede wszystkim z faktem, iż opracowanie nowoczesnych technologii wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, na co mogą sobie pozwolić naprawdę zamożne społeczeństwa. Przedsiębiorstwa, które działają w tym sektorze, stanowią własność prywatną, więc najczęściej nie mogą one liczyć na wsparcie ze strony państwa. Dlatego też liderami przemysłu wysokich technologii są chociażby Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Wielka Brytania, czy też Francja – kraje, które są kojarzone chociażby z przemyłem elektronicznym, samochodowym, czy lotniczym.

 

Przemysł high tech w Polsce

 

Przemysł high tech w Polsce dopiero się rozwija. Owszem, istnieją firmy, które działają w tym obszarze, jednakże najczęściej są to przedsiębiorstwa zagraniczne – wielkie koncerny. Brakuje natomiast podmiotów, za którymi stoją polscy naukowcy i polski kapitał.

Taki stan rzeczy spowodowany jest to wieloma czynnikami. Otóż podstawową kwestią jest finansowanie badań naukowych, na które najczęściej brakuje pieniędzy. Problemem jest także nieefektywne wykorzystywanie potencjału polskich naukowców. W naszym kraju również powstają różne wynalazki czy też rozwiązania mogące konkurować z zagranicznymi. Z całą pewnością sytuacja ta zmieni się za jakiś czas, albowiem polscy przedsiębiorcy również dostrzegają szanse, które niesie ze sobą przemysł high tech, z kolei nasze państwo coraz większą rolę przykłada do gospodarki, która bardzo potrzebuje wszelkiego rodzaju innowacyjności.

 

Przemysł wysokich technologii to bardzo ważna część każdej nowoczesnej gospodarki. Nic więc dziwnego, że firmy na całym świecie inwestują w najnowocześniejsze technologie. Jest to z korzyścią dla nas wszystkich, gdyż dzięki temu gospodarka staje się silniejsza, a co za tym idzie, ludzie stają się coraz bardziej zamożni.

 

 

Paweł Stasiak