budowa

Prognozy branży budowlanej 2016


Ostatnie lata nie były dla branży budowlanej najbardziej łaskawe. Lata 2010-2012 zostaną zapamiętane, jako okres licznych upadłości przedsiębiorstw budowlanych. Czy zatem rok 2016 przyniesie dla branży znaczną poprawę?

 

Wyniki branży budowlanej

Od roku 2010 znacząco wzrosła liczba przedsiębiorstw z branży budowlanej, które popadły w duże kłopoty finansowe i stały się niewypłacalne. Trend ten trwał do 2012 r. kiedy to aż 52% firm z branży budowlanej było niewypłacalnych (dane firmy Coface). W kolejnych latach sytuacja znacznie się poprawiła. W 2014 r. liczba upadających firm zmniejszyła się do poziomu 26%, co spowodowane było przede wszystkim bardzo korzystnymi warunkami pogodowymi, które umożliwiły prowadzenie robót budowlanych także zimą.

Wpływ Funduszy UE na branżę budowlaną

Budownictwo mieszkaniowe stanowi może istotnie poprawić wyniki całego sektora budowlanego. Najważniejszym jednak czynnikiem, od którego ekonomiści uzależniają poprawę  wyników dla całej branży, jest zaplanowany przypływ środków w ramach Funduszy Unijnych w okresie 2014 – 2020. Ze względu na opóźnienia w uruchomieniu procedur konkursowych, wzrost zamówień na rynku budowlanym może się przesunąć o rok lub dwa lata. W ramach środków unijnych przewidziano budową dużych inwestycji infrastrukturalnych, które z pewnością poprawią sytuację zarówno małych jak i większych firm budowlanych.

Główny szczyt inwestycji budowlanych przewidziano na lata 2017-2018. W tym okresie będą prowadzone duże inwestycje infrastrukturalne  związane z budową autostrad, budownictwem kolejowym oraz budownictwem mieszkaniowym.

Prognozy do roku 2020

Obecnie rynek budowlany w Polsce jest bardzo konkurencyjny w stosunku do rynków UE i plasuje się na siódmej pozycji pod względem szybkości rozwoju. Prognozy wskazują, że do roku 2020 dzięki dynamicznemu wzrostowi, polski rynek budowlany urośnie o ponad 10%.

Eksperci ds. rynku budowlanego wskazują także na trend związany z zielonym budownictwem. Coraz to więcej nowinek związanych z eko-budownictwem jest wdrażanych w projektach budowy nowych obiektów i mieszkań.

Podsumowując, prognozy rynku budowlanego dla Polski są bardzo dobre. Zwiększenie kompetencji urzędników oraz firm zajmujących się zarządzaniem projektami może wpłynąć na szybkie i skuteczne przeprowadzenie inwestycji budowlanych ze środków unijnych.