Operator wózka widłoweg ow magazynie

Praca operatora wózka widłowego – wymagania, możliwości, zapotrzebowanie


Wózki widłowe stosowane są w naprawdę wielu różnorodnych branżach. W związku z tym coraz większe jest również zapotrzebowanie na pracowników potrafiących się nimi poruszać. Jednak praca jako operator wózka widłowego wymaga odpowiedniego przeszkolenia oraz zdobycia niezbędnych kwalifikacji i uprawnień związanych z obsługą tego urządzenia. Dowiedz się jakie wymagania stawiane są przed operatorem wózka widłowego i poznaj możliwości związane z wykonywaniem tego zawodu!

Czym są wózki widłowe?

Wózek widłowy, którego inna nazwa to sztaplarka jest specjalistycznym kołowym pojazdem mechanicznym, który znany jest już od początku XX wieku. Stworzony został w celu transportowania, przenoszenia i przewożenia materiałów o dużej masie. Wózek widłowy, w zależności od typu jest w stanie unieść pakunki nawet o wadze kilkudziesięciu ton. Stosowany jest w tak zwanym transporcie bliskim, w czasie działań rozładunkowych oraz przy magazynowaniu i składowaniu. Materiały, które przenosi umieszczane są na paletach.

 

Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Zasady związane z pracą, jako operator wózka widłowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zgodnie z brzmieniem zawartych tam przepisów, do obsługi wózka widłowego może zostać dopuszczona osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • zdobyła uprawnienia operatora wózka widłowego,
  • jest w posiadaniu imiennego zezwolenia do obsługi tego urządzenia, które wystawione zostało pracownikowi przez jego pracodawcę (zezwolenie takie jest ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy).

 

Jakie wymagania stawiane są przed operatorem wózka widłowego?

przynajmniej podstawowe wykształcenie,

– posiadanie ważnego badania lekarskiego,

– dysponowanie wiedzą na temat działania i pracy wózków widłowych,

– przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jako operator wózka widłowego,

– ukończenie kursu teoretycznego i praktycznego,

– zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie uprawnień.

 

Gdzie można znaleźć pracę w tym zawodzie?

Wózek jezdniowy z napędem silnikowym, czyli wózek widłowy ma bardzo szerokie zastosowanie. Używany jest w magazynach, portach, sklepach wielkopowierzchniowych, budownictwie i transporcie wewnątrzzakładowym. Oferty pracy dla operatora wózka widłowego lub magazyniera można znaleźć zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jak widać naprawdę warto przejść odpowiednie kursy i zdobyć uprawnienia zezwalające na poruszanie się wózkiem widłowym. Takie działanie pozwoli poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności zawodowe. Dzięki temu zwiększyć można prawdopodobieństwo znalezienia pracy oraz szansę na uzyskanie wyższej pensji. Bezwzględnie pamiętać trzeba, że praca jako operator wózka widłowego może stwarzać wiele zagrożeń dla zdrowia i życia. Zarówno osoby kierującej, jak i innych pracowników. W związku z tym zastosowanie w tej kwestii prawidłowych procedur jest niezbędne i każdy pracodawca powinien tego dopilnować.