układ scalony

Przemysł high tech


Nowoczesna gospodarka opiera się przede wszystkim na usługach, niemniej jednak przemysł wciąż jest dla niej ważnym sektorem. Nie chodzi tu jednak o wielkie fabryki zanieczyszczające swoją pracą środowisko naturalne. W krajach wysoko rozwiniętych bardzo dużą rolę odgrywa bowiem przemysł high tech.

czytaj więcej

wydatki koszty zyski

Lean management w produkcji


Koncepcja Lean Management to jedna z najbardziej popularnych strategii zarządzania produkcją. Jej największą zaletą jest możliwość skrócenia czasu produkcji oraz efektywniejsze gospodarowanie zasobami. Sprawdź na czym polega metoda Lean Management oraz w jaki sposób może znaleźć zastosowanie w procesie produkcji.

czytaj więcej