wydatki koszty zyski

Lean management w produkcji


Koncepcja Lean Management to jedna z najbardziej popularnych strategii zarządzania produkcją. Jej największą zaletą jest możliwość skrócenia czasu produkcji oraz efektywniejsze gospodarowanie zasobami. Sprawdź na czym polega metoda Lean Management oraz w jaki sposób może znaleźć zastosowanie w procesie produkcji.

Na czym polega Lean Management?

W bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego Lean Management oznacza szczupłe zarządzanie. Koncepcja ta wywodzi się z Japonii i po raz pierwszy została zastosowana w fabryce Toyoty. Eji Toyota wraz z Taiidzi Ohno opracowali metodę zarządzania zasobami, która umożliwiła nie tylko racjonalną ale także bardzo zyskowną produkcję, dzięki wdrożeniu odpowiednich narzędzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Główną ideą koncepcji lean management jest ograniczenie nieuzasadnionego marnotrawstwa zasobów. Odnosi się to zarówno do surowców i narzędzi produkcji, jaki i do sposobu zarządzani firmą, kadrą oraz kształtowania odpowiednich postaw pracowników. W ramach tej koncepcji ogranicza się działania jedynie to tych niezbędnych, eliminując wszystkie te wydatki, które nie dostarczają żadnej wartości produktowi, za który w ostateczności zapłaci klient.

Źródła marnotrawstwa w Lean Management

W rozumieniu Lean Management marnotrawstwem jest każda działalność, która absorbuje czas, środki lub pieniądze, a nie wpływa na wartość produktu. Przykłady niepożądanych ubytków:

  • produkcja, która nie została zamówiona przez klienta,
  • przestoje produkcyjne,
  • niezoptymalizowany transport,
  • przechowywanie zbędnych zapasów materiałowych,
  • nieprzystosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracowników
  • częste korekty, naprawy.

Usprawnienia firmy

Zastosowanie koncepcji Lean Management w procesie produkcyjnym wymaga przede wszystkim zdiagnozowania słabych punktów. Konieczne jest więc wykrycie wszelkich buforów oraz przestojów, które powodują nieuzasadnione zużycie zasobów.

Następnie należy wprowadzić kompleksowy plan restrukturyzacji. Aby było to możliwe przedsiębiorstwo musi być otwarte na proces ciągłych zmian, które determinują powodzenie tej koncepcji. Proces usprawnień każdorazowo wdrażany jest w pierwszej kolejności wśród kadry zarządzającej.

Niezwykle istotne jest równolegle wdrażanie zmian dot. aspektów:

  • technicznych – poprawnienie efektywności procesów, zwiększenie wydajnosci, ograniczanie wąskich gardeł, itp.
  • kulturowych – wytworzenie kultury zmiany w organizacji oraz odpowiedzialności wszystkich pracowników za efekt końcowy pracy.

Lean Management w Polsce

Aby zachować konkurencyjność produkcji Polskie firmy coraz to bardziej otwierają się na potrzeby klientów. Przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowych i skutecznych metod radzenia sobie z pojawiającymi się problemami wewnątrz firmy. Dodatkowo konieczność dokonywania stałych zmian w procesie produkcji, spowodowała, że wiele polskich firm produkcyjnych wdrożyło u siebie nowoczesną metodę zarządzania Lean Management.

Właściciele dużych firm produkcyjnych najbardziej doceniają możliwość redukcji strat oraz skuteczną metodę tworzenia zaangażowania wszystkich pracowników w proces produkcyjny i ostateczny wynik firmy. W dobie gigantycznej konkurencji oraz szybko zmieniających się warunków gospodarowania, metoda Lean Management to najlepsze rozwiązanie na zapewnienie stabilności firmy i jej ciągłego rozwoju.