geodeta przy pracy

Dlaczego warto korzystać z usług geodety?


Mając w planach budowę własnego domu, czy też zakup działki budowlanej, warto wziąć pod uwagę zwrócenie się po fachową pomoc do specjalisty – geodety. W niektórych sytuacjach wręcz trzeba skorzystać z jego usług. Wyjaśniamy, dlaczego warto to zrobić.

Czym zajmuje się geodeta?

Specjaliści z dziedziny geodezji zajmują się wykonywaniem pomiarów nieruchomości gruntowych, rozgraniczaniem nieruchomości, a także sporządzaniem map i planów geodezyjnych. Najczęściej zajmują się oni pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, które mogą być wykonywane zarówno przy użyciu tradycyjnych metod, jak i odbiorników GPS. Warto zaznaczyć, że wraz z postępem technicznym cały czas wzrasta znaczenie pracy geodetów.

Usługi geodezyjne obejmują również prowadzenie ewidencji gruntów, przedstawianie rozmieszczenia obiektów, które znajdują się na powierzchni ziemi, planowanie zagospodarowania danego obszaru, tworzenie opisu podziemnego uzbrojenia terenu (np. wodociągów i kanalizacji), a także sporządzania niezbędnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, dzięki której zostaje uregulowany stan prawny nieruchomości.

Warto zaznaczyć, że aby móc wykonywać zawód geodety konieczne jest posiadanie niezbędnych uprawnień. Dzieli się je na siedem stopni, z których każdy określ inny obszar, w którym dany geodeta może pracować samodzielnie. Organem, który przyznaje uprawnienia, jest Główny Geodeta Kraju. Podejmuje on również decyzje o ich odebraniu oraz wstrzymaniu.

Standardowe usługi geodezyjne wymagają od osób wykonujących ten zawód następujących uprawnień z zakresów 1 i 2.

W czym może pomóc nam geodeta?

Istnieją sytuacje, w których korzystanie z usług geodety jest konieczne. Wymaga tego bowiem polskie prawo.

Pomoc specjalisty z tej dziedziny będzie nieoceniona na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Począwszy od chwili zakupu gruntu, na oddaniu budynku do użytku kończąc. Na samym początku geodeta powinien sporządzić dla nas mapę do celów projektowych, na podstawie której architekt dokona adaptacji projektu. Następnie, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, fachowa wiedza specjalisty okaże się niezbędna przy wytyczaniu granic budynku, zgodnych z projektem zagospodarowania działki. Geodeta także wytyczy oraz wykona dla nas pomiar przyłączy uprzednio zaprojektowanych przez architekta. Gdy budowa naszego wymarzonego domu dobiegnie końca, geodeta wykona pomiar powykonawczy, a także sporządzi dla nas mapę powykonawczą, która umożliwi techniczny odbiór budynku.

Specjalistyczne usługi geodezyjne mogą okazać się równie przydatne w przypadku zakupu działki, aczkolwiek należy zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie są one wymagane. Pomoc fachowca okaże się niezwykle cenna podczas wznawiania znaków graficznych danego terenu – określania granic naszej działki. Warto również skorzystać z usług geodety, gdy zamierzamy ogrodzić teren. W takiej sytuacji wykona on dokładny pomiar, który umożliwi prawidłowe postawienie ogrodzenia.

Przy wyborze specjalisty, z którym będziemy pracować, należy kierować się obszarem jego działalności. Przykładowo, jeśli mieszkamy na terenie Gliwic, powinniśmy podjąć współpracę z fachowcem, który specjalizuje się w tym, konkretnym obszarze i posiada na jego temat kompleksową wiedzę.