dokumentacja

Czym jest wzór przemysłowy?


Chciałbyś zabezpieczyć prawa do własnego wzoru przemysłowego? Nie wiesz, jaka jest różnica między wzorem użytkowym a wzorem przemysłowym? Niniejszy artykuł powinien pomóc Ci w zrozumieniu tych zagadnień.

 

  

Co to jest wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym nazywamy zbiór zewnętrznych cech przedmiotów wytwarzanych przemysłowo. Poprzez cechy zewnętrze można rozumieć linie, kształty, kontury, kolorystykę, strukturę i wszystkie inne własności, które czynią dany wzór przemysłowy spójną całością zarówno z punktu widzenia producenta, jak i użytkownika.

Definicja ta jest zawiła, jak więc sprawa wygląda w praktyce?

Dobrym przykładem wzoru przemysłowego jest np. zewnętrzna obudowa telefonu. Obecnie każdy telefon wygląda podobnie, nie mniej jednak istnieją cechy, dzięki którym jesteśmy w stanie rozpoznać producenta.

Jest to profil zaokrągleń obudowy, faktura materiałów, z jakich jest ona wykonana gabaryty itp. Zespół takich cech może zostać zastrzeżony we wzorze przemysłowym. Ponadto, aby przedmiot mógł zostać objęty wzorem przemysłowym musi być wytwarzany metodami przemysłowymi lub rzemieślniczymi.

 

Wzór użytkowy a wzór przemysłowy

 

Wiele osób myli te dwa pojęcia. Jakie są zatem różnice między wzorem użytkowym a wzorem przemysłowym?

 

Wzór użytkowy:

  • Niesie ze sobą określone w zgłoszeniu funkcjonalności;
  • Nie musi (w przeciwieństwie do wynalazku) wprowadzać nowatorskich rozwiązań, może być wynikiem naturalnego rozwoju techniki, musi jednak być rozwiązaniem pewnego problemu technicznego;
  • Jego funkcjonalność może dotyczyć zarówno wytwarzania, jak i użytkowania pewnych wyrobów.

Wzór przemysłowy:

  • Nie są mu przypisane żadne funkcjonalności;
  • Określony jest poprzez, kształt bryły, ornamenty, geometrię itp.;
  • Musi być powtarzalny na skalę przemysłową.

 

Oczywistym jest więc, że łatwiej jest uzyskać patent na wzór przemysłowy niż na wzór użytkowy. W przypadku tego drugiego prócz właściwego zdefiniowania naszego zastrzeżenia konieczne jest również udowodnienie funkcjonalności proponowanego rozwiązania. W obu przypadkach uzyskujemy prawo wyłączności do korzystania ze wzoru na ograniczony czas. W przypadku wzoru przemysłowego jest to maksymalnie 25lat podzielone na pięć okresów po 5lat. Oznacza to, że jeśli chcemy pozostać właścicielami wzoru przemysłowego, to musimy co 5 lat wnosić odpowiednią opłatę.

 

Jak zgłosić patent?

Chcąc zgłosić patent musimy zastanowić się, czy nasz pomysł nosi cechy wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, czy może jest wynalazkiem (posiada znamiona innowacyjności).

 

Jeśli wiemy już, jaki rodzaj zgłoszenia chcemy złożyć i upewniliśmy się, że nie naruszamy cudzych praw autorskich należy dostarczyć wniosek do Urzędu Patentowego. Sporym ułatwieniem jest możliwość składania wniosków on-line.

 

Po wypełnieniu podania konieczne jest wniesienie opłaty jednorazowej za zgłoszenie. Kwota, jaką zostaniemy obciążeni różni się w zależności od długości okresu, na jaki chcemy zabezpieczyć swoje prawa autorskie do wzoru lub wynalazku i wynosi od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

 

Podsumowując, jeśli wpadliśmy na unikalny pomysł warto zabezpieczyć swoje prawa do niego, gdyż nie wymaga to obecnie skomplikowanej procedury. Posiadając wzór przemysłowy o wiele łatwiej będzie nam udowodnić swoje prawa autorskie w przypadku ich złamania.

 

 

Kacper Dubiel